Δημοσκόπηση

Έχετε πληρώσει ποτέ για σεξ;

Ναι πολλές φορές (66)

74%

Ναι ελάχιστες φορές (11)

12%

Ναι μια φορά (3)

3%

Όχι ποτέ (6)

7%

Όχι αλλά θα ήθελα (3)

3%

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ (0)

0%

Σύνολο ψήφων: 89

Δημοσκόπηση

Έχετε κάνει sex με το κινητό στο χέρι;

Ποτέ (99)

70%

Μία φορά (13)

9%

Μερικές φορές (23)

16%

Πολλές φορές (7)

5%

Σύνολο ψήφων: 142

Δημοσκόπηση

Έχετε συμμετάσχει σε ερωτικό τρίγωνο;

Ποτέ (66)

45%

Μία φορά (36)

24%

Μερικές φορές (33)

22%

Πολλές φορές (11)

7%

Δε μου αρέσει (2)

1%

Σύνολο ψήφων: 148

Δημοσκόπηση

Πόσο συχνά Αυτοϊκανοποιείστε;

Το κάνω καθημερινά (87)

48%

Μερικές φορές την εβδομάδα (48)

26%

Μερικές φορές το μήνα (21)

12%

Σπάνια (18)

10%

Καθόλου (8)

4%

Σύνολο ψήφων: 182