Δημοσκόπηση

Έχετε πληρώσει ποτέ για σεξ;

Ναι πολλές φορές (67)

71%

Ναι ελάχιστες φορές (15)

16%

Ναι μια φορά (3)

3%

Όχι ποτέ (6)

6%

Όχι αλλά θα ήθελα (3)

3%

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ (0)

0%

Σύνολο ψήφων: 94

Δημοσκόπηση

Έχετε κάνει sex με το κινητό στο χέρι;

Ποτέ (100)

68%

Μία φορά (13)

9%

Μερικές φορές (26)

18%

Πολλές φορές (7)

5%

Σύνολο ψήφων: 146

Δημοσκόπηση

Έχετε συμμετάσχει σε ερωτικό τρίγωνο;

Ποτέ (67)

44%

Μία φορά (37)

24%

Μερικές φορές (34)

22%

Πολλές φορές (11)

7%

Δε μου αρέσει (3)

2%

Σύνολο ψήφων: 152

Δημοσκόπηση

Πόσο συχνά Αυτοϊκανοποιείστε;

Το κάνω καθημερινά (88)

48%

Μερικές φορές την εβδομάδα (48)

26%

Μερικές φορές το μήνα (22)

12%

Σπάνια (19)

10%

Καθόλου (8)

4%

Σύνολο ψήφων: 185