Δημοσκόπηση

Έχετε πληρώσει ποτέ για σεξ;

Ναι πολλές φορές (63)

76%

Ναι ελάχιστες φορές (10)

12%

Ναι μια φορά (3)

4%

Όχι ποτέ (4)

5%

Όχι αλλά θα ήθελα (3)

4%

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ (0)

0%

Σύνολο ψήφων: 83

Δημοσκόπηση

Έχετε κάνει sex με το κινητό στο χέρι;

Ποτέ (96)

69%

Μία φορά (13)

9%

Μερικές φορές (23)

17%

Πολλές φορές (7)

5%

Σύνολο ψήφων: 139

Δημοσκόπηση

Έχετε συμμετάσχει σε ερωτικό τρίγωνο;

Ποτέ (65)

45%

Μία φορά (35)

24%

Μερικές φορές (32)

22%

Πολλές φορές (11)

8%

Δε μου αρέσει (2)

1%

Σύνολο ψήφων: 145

Δημοσκόπηση

Πόσο συχνά Αυτοϊκανοποιείστε;

Το κάνω καθημερινά (87)

49%

Μερικές φορές την εβδομάδα (46)

26%

Μερικές φορές το μήνα (20)

11%

Σπάνια (18)

10%

Καθόλου (8)

4%

Σύνολο ψήφων: 179